Kommentteja Tampereen pormestariohjelmasta

Pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma: Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki. Pormestariohjelma ulottuu vuodesta 2021 vuoteen 2025 ja se kokoaa pormestarikoalition valtuustoryhmien näkemykset. Pormestariohjelmassa korostuu tekojen, mahdollisuuksien, vastuullisuuden sekä erityisesti ihmisten Tampere.

Kuvalinkki pormestariohjelmaan “Pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma: Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki.” Kuva: Tampereen kaupunki

Pentti Hämäläinen

Hakametsän hallituksen jäsenen Pentti Hämäläisen pohdintaa pormestariohjelmasta:

Tulevaisuuden kasvun ja uudistumisen perustana on kyvykkyys uudistaa taloutta edessä oleviin muutospaineisiin vastaamiseksi. Niistä keskeisimmät koskevat teollisuutta ja siihen kytkeytyviä talouden aloja. Tähän ohjelma antaa useita etenemispolkuja.

Ohjelmasta näkyy selkeästi tavoite: Uudistuvaan tuotantorakenteeseen – mahdollistetaan kestävän kasvun tulevaisuus. Tämän toteutumista varmistaa strateginen yhteistyö kaupungin ja tutkimuslaitosten (mm. VTT) sekä korkeakoulujen kanssa. Vetovoimainen korkeakouluyhteisö, laadukas koulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden kasvun avaimia, joiden avulla houkutellaan investointeja ja luodaan uusia työpaikkoja. Yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön mahdollistaminen ja tukeminen ovat kaupungin kasvupolitiikan keskeinen tehtävä.

Tärkeä talouden uudistumista edistävä lupaus ohjelmassa on, että erityisesti yritysten kansainvälistymistä ja vientiä tukevia palveluita vahvistetaan entisestään. Lisäksi investoidaan rohkeasti uusien, nousevien teknologioiden ympärille muodostuviin osaamisklustereihin. Ne ovat mainio alusta kasvattaa myös kansainvälistä verkostoitumista. Vaativaa, mutta myös palkitsevaa talouden rakennusainesta.

Tampere on kansainvälinen yliopisto- ja innovaatiokaupunki todetaan ohjelmassa. Tavoite on tulevaisuuteen suuntaava ja vahvistaa kaupungin ja sen talousalueen uudistumisvoimaa ja kasvua. ”Tampereen on oltava avoin, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vetovoimainen eurooppalainen yliopistokaupunki, joka on houkutteleva kohde niin opiskelijoille, huippututkijoille, osaajille kuin yrityksille globaalisti.” Kansainvälisyys houkuttelee investointeja, se kasvattaa työllisyyttä, vientiä maailmalle ja rakentaa elinvoimaista kaupunkia myös tulevaisuudessa”. Tästä kasvaa työllisyys ja varmistus kaupungin taloudelle.

Ari Wigelius

Hakametsän hallituksen jäsenen Ari Wigeliuksen kommentteja pormestariohjelmasta:

Pormestariohjelmassa näkyy vahva sosialidemokraattien ääni, mikä ilahduttaa kovasti. Koalitio demarit, kokoomus, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit ovat onnistuneesti luomaan kaikille tyydyttävän kokonaisuuden, minkä pohjalta on mahdollista lähteä viemään Tampereen kaupungin palveluita eteenpäin. Koalition vahvuus tulee sen laajuudesta, vaikka aivan viime kauden tapaiseen melkein koko valtuuston kattavaan koalitioon ei päästy tällä kertaa. (Vuonna 2021 66/67 valtuutetusta hyväksyi pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kun nyt pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen esittämän pormestariohjelman takana on 50/67 valtuutetusta.)

Yhtenä kärkenä nostettiin esille veropolitiikka, missä julistettiin, ettei veroja koroteta. Tämä on kokoomuksen ideologinen ainainen tavoite, mikä on ymmärrettävä heidän äänestäjäkuntaansa katsottaessa. Verotuksellisesti linjaukset ovat ongelmallisia, jotka eivät ota huomioon koronan tuomia mahdollisia haasteista tulevina vuosina. Tampere on säästynyt pahemmilta kolauksilta valtion tukien ansiosta, mutta onko niitä tulossa yhtä mittavasti tulevina vuosina? Mikäli veroja ei ole mahdollista korottaa, niin silloin leikataan palveluista ja se olisi myös hyvä sanoa rehellisesti ääneen.

Päiväkoteihin ja kouluihin tulisi panostaa enemmän. Pormestariohjelman kirjaukset ovat lähinnä yleisiä, eivätkä sido valtuutettuja suuntaan tai toiseen, näillä suuntaviivoilla voidaan selittää ympäripyöreitä kansalaisille. Useilla asuinalueilla lapset ovat päässeet viime vuosina uusiin päiväkoteihin ja kouluihin, tätä tärkeää työtä tulisi valtuuston vauhdittaa niin, että kaikki tamperelaiset lapset opiskelisivat turvallisissa ja viihtyisissä ympäristöissä.

Yhtiöittämiset nousevat tulevalla valtuustokaudella esille ainakin Tampereen Veden osalta. Kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö kommentoi Aamulehdelle (18.5.) esityksen mukana olevassa lausunnossa, että laaditun esiselvityksen perusteella Tampereen Veden yhtiöittämisellä on negatiiviset vaikutukset kaupungin talouteen. Männikön mukaan esiselvityksen perusteella Tampereen Veden yhtiöittäminen ei ole perusteltua kaupungin talouden näkökannalta. Jos Tampereen Vesi olisi yhtiö vuonna 2021 ja toimisi selvityksessä esitetyillä periaatteilla, vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen olisi talousjohtajan mukaan noin 17 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Miksi muutama kuukausi myöhemmin poliitikot lähtevät yhtiöittämään Tampereen Veden? Samalla päätösvalta viedään pois vaaleilla valituilta politiikoilta.

Lue: Hakametsän raportti kuntavaaleista

Kiinnostaako sinua liittyä Hakametsän Sosialidemokraattien jäseneksi?
Ota yhteyttä Hakametsän hallituksen jäseniin tai jäsenasioista vastaavaan Heli Lehtelään (050 3642107, helilehtelanposti@gmail.com)

Heli Lehtelä

Hakametsän demarit on tamperelainen puolueosasto, jonka jäsenet vaikuttavat aktiivisesti eri tehtävissä Tampereen kaupunkipolitiikassa. Vuonna 2021 vahvistamme puolueosaston jäsenten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa puolueosaston toimintaan sekä politiikkaan kaupungissa. Puolueosaston toimialuetta on piirretty Rautatieasemalta Itään Kangasalan rajalle, Tampere-Jyväskylä junaradan pohjoispuolelle.

Puolueosaston puheenjohtajana toimii vuonna 2021 Harri Hykkö. SDP Tampereen kunnallisjärjestön hallitukseen kuuluvat sen puheenjohtajana Jyrki Koskinen ja hallituksen jäsenenä Harri Hykkö.

Hallitukseen kuuluu myös joukko muita eri alojen toimijoita, mikä luo hyvän pohjan mielenkiintoisiin keskusteluihin. Puolueosaston keskusteluissa esillä olevia aihealueita ovat mm. Itä-Tampereen asiat ja kehittäminen, teollisuuden toimintaedellytykset ja yksityisen sektorin työpaikat, työllisyys ja työllisyydenhoito, varhaiskasvatus ja koulutus, vuokra-asuminen ja palveluasuminen, maakunta ja maakunnan kehittäminen, puolueen periaateohjelma ja muut asiakirjat sekä sosiaali- ja terveysalan asiat (sote-uudistus).”

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan! Tehdään tulevaisuus yhdessä!